nejlepší PC rady

Software

 

 

Software

Software nebo též programové vybavení počítače je sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním.

Počítačový program obsahuje sekvence instrukcí, které jsou vykonávány procesorem počítače. Počítačový program je neoddělitelný doplněk hardware počítače. Počítačový software se dělí na dvě základní skupiny. Systémový software a aplikační software (aplikace).

 

Obsah

 Systémový software

Systémový software je programové vybavení počítače, které umožňuje spouštění nebo zpracování aplikačního software. Typický představitel systémového software je operační systém.

 Rozdělení systémového software

Firmware

Firmware je označení pro software, který je na pevno zabudován v hardware. Typicky např. BIOS počítače v paměti ROM nebo programové vybavení mikrokontroléru v počítačové tiskárně.

 Aplikační software

Aplikační software (programy) je programové vybavení, které je navrženo a vytvořeno pro řešení nějakého konkrétního problému.

 Nejčastější typy aplikačního software

 
TOPlist