nejlepší PC rady

Popis PC

Popis PC

 

 

Paměť RAM -

Druh paměti používané v počítačích, umožňující zápis i čtení. K paměti RAM existuje přímý přístup. Paměť RAM je energeticky závislá, tj. její obsah musí být neustále udržován přívodem energie a při jejím výpadku se ztrácí. Paměť typu RAM je základní pracovní pamětí, ve které jsou uloženy aktuálně spuštěné programy a zpracovávaná data.

Pevný disk -

Parametr udává kapacitu HDD v Gigabitech.

Paměťové médium pro ukládání větších objemů dat.
Pevný disk vychází z konceptu magnetické diskové paměti : obsahuje několik kovových disků pokrytých magnetickou vrstvou, které jsou uloženy na společné ose a které se otáčejí stálou rychlostí.
Současně je do pevného disku integrováno zařízení pro čtení/zápis dat a komunikaci se samotným počítačem.
Vzhledem k vysoké hustotě dat ukládaných do soustředných kružnic na obou stranách (površích) disků se disky ze zařízení nevyjímají a jsou uloženy v prachotěsném obalu.
Základní charakteristiky pevného disku oproti jiným médiím jsou vysoká přístupová rychlost, spolehlivost, nemožnost samostatného přenášení a vyšší cena.
Pevné disky bývají zabudovány do útrob počítače (k základní desce se připojují kabelem); existují modely přenosných nebo výměnných pevných disků, které na úkor ceny řeší problém přenositelnosti.

Procesor - Frekvence procesoru je rychlost s jakou se provádějí operace procesoru; je pro daný procesor stabilní a je řízena jednotkou, která tuto rychlost procesoru udává bez ohledu na druh činnosti (výjimkou je záměrné a řízené "uspání" procesoru z důvodu šetření energie).
Taktovací frekvence je jedno z nejdůležitějších měřítek výkonnosti procesoru, i když není měřítkem jediným či vše přebíjejícím.

Síťová karta -
                           

Umožňuje připojení počítače do sítě s ostatními počítači. Řada nových počítačů má tuto kartu integrovanou již na základní desce.

Modem -

Typ modemu je udáván jeho maximální datová rychlost. U klasických modemů je to 56 kbps. U ISDN modemů je tato rychlost 128 kbps. Tato rychlost je dána především rychlostí linky.

Modemy slouží pro propojení počítačů na větší vzdálenosti. Lze je rozdělit do třech kategorií podle typu spojení s okolními počítači. Nejběžnější modemy jsou analogové a ty slouží k propojení počítačů přes běžné telefonní linky a není potřeba provádět úpravy na těchto linkách.

Druhou skupinou jsou modemy digitální, které slouží pro připojení přes linky ISDN nebo přes rozvody kabelové televize. Linky ISDN mají několikanásobně rychlejší přenosovou rychlost, ale vyšší pořizovací i provozní náklady.

Posledním typem jsou bezdrátové modemy, které slouží k přenosu dat přes GSM sítě, satelity nebo mikrovlnné spoje.

Externí modemy

Externí modemy jsou modemy zabudované do krabičky, která má na sobě několik kontrolek, zobrazující aktuální stav modemu. Připojují se na volný sériový port a většinou jejich instalace je bezproblémová. Například Windows je bez problému rozeznají a většinou ani nejsou potřeba speciální ovladače. Mívají v sobě zabudované veškeré potřebné obvody, nezatěžují proto procesor a mají i stabilnější přenosy.

 Interní modemy

Interní modemy lze rozdělit na hardwarové a softwarové. Je jasné (již z předchozího popisu), že pokud chceme interní modem, je lepší zvolit hardwarový. Ten opět obsahuje veškeré potřebné obvody a nezatěžuje procesor.

Se softwarovými modemy bývají problémy v alternativních operačních systémech, protože výrobci předpokládají, že všichni mají Windows a tvoří ovladače pouze pro tento OS. Vzhledem k tomu, že softwarové modemy neobsahují téměř žádné obvody, pouze převodník D/A, musí vše za ně dělat procesor. U některých typů modemů je dokonce upozornění, že jsou určeny pro procesory s rychlostí větší než 300 MHz.
Monitor - 

CRT - starší typ monitoru obsahující vakuovou trubici zakončenou plochou, na níž se vytváří obraz. CRT monitor obsahuje speciální soustavu elektromagnetů, které vychylují elektronový paprsek, který díky rychlému tempu (frekvenci) změny vychýlení vytváří souvislý obraz na stínítku. Kromě samotného elektronového paprsku je důležitá také soustava synchronizačních signálů, které slouží k přesnému časování a navádění paprsku na správné místo stínítka. Kvalitu obrazu také ovlivňuje počet rozsvítitelných obrazových bodů na stínítku (čím větší počet tím větší jemnost obrazu - rozlišení). Výhodou je schopnost velkého rozlišení, frekvence a vyšší kontrastní hodnoty oproti LCD monitorům. Nevýhodou jsou jejich rozměry, energetická spotřeba a vyzařované elektromagnetické záření.

LCD - novější typ monitoru používající tekutinu s polární strukturou pro zobrazování. Při polarizaci pole tvořeného tekutinou pomocí dvou elektrod se vytvoří krystalické uspořádání, schopné usměrňovat procházející světlo. Na vrstvě tekutiny je umístěn polarizační filtr, který propouští selektivně pouze nepolarizované světlo. Jejich předností je malá energetická náročnost a schopnost plochého provedení i u větších rozměrů.
Optická mechanika - CD-R
Této mechanice se říká "vypalovačka", a jak je už z názvu zřejmé, slouží k záznamu (vypálení) dat na tzv. médium CD-R, které na první pohled vypadá stejně jako klasické cédéčko. Data se dají na toto médium zaznamenat pouze jednou (nelze je smazat ani přepsat).

CD-RW
Mechanice CD-RW se říká "přepisovačka" a zaznamenává data na tzv. médium CD-RW, které je velikosti a tvarem opět shodné s klasickým cédéčkem. Mechanika CD-RW má oproti mechanice CD-R tu výhodu, že umí nejen zapsat, ale i několikrát přepsat či vymazat. Na médium CD-RW lze tedy data zapsat několikrát - to umí pouze mechanika CD-RW. Na médium CD-R lze data zapsat pouze jednou - to umí mechanika CD-R i CD-RW. 

DVD-R
Mechanika DVD-R umí zapisovat data na tzv. médium DVD-R (na první ohled opět shodné s klasickým cédéčkem). Na toto médium lze data zapsat (vypálit) pouze jednou (nelze je tedy přepisovat ani mazat).

DVD-RAM
Tato mechanika používá tzv. média DVD-RAM. Vlastní disk (na který se zaznamenávají data) je podobný klasickému cédéčku (disk je uložen ve speciálním plastikovém obalu - katridži). Do mechaniky se tedy nezasouvá samotné "cédéčko", ale plastiková schránka, ve které je médium DVD-RAM uloženo. Tato mechanika umí data (na své médium) nejen zapisovat, ale dokáže je i přepisovat a mazat.

DVD+RW
Mechanika DVD+RW zapisuje na tzv. média DVD+RW. Mechanika umí data zapisovat, přepisovat i mazat. Mechanika DVD+RW je podobná mechanice DVD-RAM.

DVD-R/W
Mechanika DVD-R/W používá tzv. média DVD-R/W. Médium je podobné klasickému cédéčku. Mechanika DVD-R/W dokáže data zapisovat, přepisovat i mazat. Tato mechanika je podobná mechanice DVD-RAM a mechanice DVD+RW.

DVD+R DL (Dual Layer)
Kombinovaná DVD vypalovací mechanika, která přináší podporu dvouvrstvých DVD médií. Konkrétně se jedná o tzv. DVD+R DL (někdy označované také jako DVD+R9) disky, které mají kapacitu 8.55GB (7.9GB dostupných).

 
TOPlist